Hem

Välkommen till Tala om Tystnad – ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden som syftar till att synliggöra diagnosen selektiv mutism.

Ladda ner vår PDF

”Vad är selektiv mutism?”

Vår PDF är fri för nedladdning. Den innehåller information och råd till familjer, omgivning, skola och fritidsliv. Hjälp oss gärna att sprida texten till förskolor, skolor och föreningar. Informera dina vänner och släktingar, bekanta och främlingar. Tillsammans hjälps vi åt att synliggöra och på rätt sätt bemöta en ofta missförstådd diagnos.

Om

Tala om tystnad är ett nationellt projekt, med stöd från Allmänna Arvsfonden, som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring diagnosen selektiv mutism.

Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård.
Projektet ska producera olika informations- och kommunikationsmaterial som vänder sig till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen. Man kommer att arrangera fysiska och digitala träffar för målgruppen. På några orter i landet kommer man att samverka med skola och vård för att hitta bra strukturer att stötta målgruppen.
Projektet ska verka för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.

Blogg

Kurs från Miami via Zoom

I helgen gick vi, tillsammans med 40 deltagare från sex länder, denna kurs på distans från Miami. Den vänder sig till professionella som arbetar med selektiv mutism, och arrangeras av Selective Mutism Association.

Tala om tystnad blir med podd!

Tala om tystnad blir med podd! Detta är något vi haft i tankarna för år 2 eller 3, men eftersom vi behöver anpassa verksamheten efter verkligheten spelar vi in avsnitten redan nu istället.