Föreningen Tala om tystnad

Vi arbetar med att synliggöra diagnosen selektiv mutism (SM). Föreningen arrangerar nätverksträffar för anhöriga och yrkesverksamma, och håller föreläsningar för skolor och föreningsliv.