TALA OM TYSTNAD

Om selektiv mutism och ofrivillig tystnad

Om diagnosen selektiv mutism

Selektiv mutism klassificeras som en ångestdiagnos. Barnet har generellt ett fullt fungerande språk i hemmet tillsammans med familjemedlemmar, men klarar inte av att tala i skolan eller andra sociala situationer utanför hemmet.

Skola och förskola

Skolor bör alltid koppla in en specialpedagog via elevhälsan, samt psykolog och/eller logoped som har kunskap och kompetens i ämnet. 

I förskolan är det viktigt att en pedagog ägnar extra tid åt barnet för att få igång pratet.

Tips till anhöriga

Du som är nära anhörig till ett barn med selektiv mutism kan stötta på många sätt.

Ofta gör vi vuxna saker för att låta barnet slippa rädslan. Att bygga barnets självförtroende handlar om att lära barnet att våga vara kvar i obekväma situationer.

Våra böcker

Vi har samlat några tips på böcker om selektiv mutism, både för barn och vuxna.

LÄS MER

Flerspråkighet

Flerspråkighet är ingen direkt orsak till selektiv mutism, men det finns några saker att vara uppmärksam på.

LÄS MER

 

LADDA NER

Vår pdf innehåller information och råd till familjer, omgivning, skola och fritidsliv.

LÄS MER

 

OM föreningen

Föreningen Tala om tystnad arbetar för att synliggöra diagnosen selektiv mutism.

LÄS MER

 

AKTUELLT

En rikstäckande förening

Föreningen Tala om tystnad arbetar med att synliggöra diagnosen selektiv mutism. Föreningen arrangerar nätverksträffar för anhöriga och yrkesverksamma, och håller föreläsningar för skolor och föreningsliv. Föreningen är rikstäckande och öppen för alla.

Våra medlemmar finns i hela Sverige och som medlem blir du bland annat inbjuden till 4 digitala nätverksträffar per år. Vi arrangerar även sommarläger och andra aktiviteter.

Medlemskapet ger även möjlighet till egna lokala träffar för barn och vuxna med SM samt anhöriga, samt tillgång till vår studiehandledning. Detta genom vårt samarbete med ABF.

För våra medlemmar

Vi arbetar för alla som påverkas av diagnosen Selektiv mutism, oavsett om de är medlemmar i föreningen Tala om tystnad eller inte. Som medlem är du med och stöttar detta arbete. Dessutom får du tillgång till vårt nationella nätverk, våra föreläsningar och informationsträffar samt våra populära sommarläger. 

N

Nationellt nätverk

N

Informationsträffar och föreläsningar

N

Kurser & sommarläger

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar, har en idé om samarbete eller har några andra frågor om oss eller diagnosen Selektiv mutism.

Använd vårt kontaktformulär eller skicka e-post direkt till: info@talaomtystnad.se