Hem

Välkommen till Tala om Tystnad – ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden som syftar till att synliggöra diagnosen selektiv mutism.

Ladda ner vår PDF

”Vad är selektiv mutism?”

Vår PDF är fri för nedladdning. Den innehåller information och råd till familjer, omgivning, skola och fritidsliv. Hjälp oss gärna att sprida texten till förskolor, skolor och föreningar. Informera dina vänner och släktingar, bekanta och främlingar. Tillsammans hjälps vi åt att synliggöra och på rätt sätt bemöta en ofta missförstådd diagnos.

Här hittar du en flyer, med informationen i korthet.

Här nedan hittar du vår flyer översatt till elva olika språk. Vi tackar Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun för värdefull hjälp med översättning!

Om

Tala om tystnad är ett nationellt projekt, med stöd från Allmänna Arvsfonden, som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism – en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i vissa situationer. 
Projektet ägs av den fotografiska föreningen Lokomotiv, som genom fotografi och kommunikation arbetar med ett synliggörande. Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård.

Tala om tystnad producerar olika informations- och kommunikationsmaterial – till exempel böcker, podd och hemsida. Materialet vänder sig främst till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen. 
Projektet arrangerar fysiska/digitala träffar och föreläsningar för målgruppen. På några orter i landet samverkar man med skola och vård för att hitta bra strukturer. Man samarbetar på lokal och nationell nivå med ABF. 

Projektet verkar också för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.

Facebook: /talaomtystnad
Instagram: /projektet_tala_om_tystnad/
Podd: https://play.acast.com/s/tala-om-tystnad

Blogg

Heldagsseminarium för SRAT

Idag föreläser jag på en heldagskonferens om selektiv mutism anordnat av Svenska Logopedförbundet. 240-nånting psykologer, logopeder, pedagoger, lärare, socionomer, läkare och terapeuter från Sverige och Finland lyssnar. Hit har vi kommit. Här är vi.Och jag gråter inombords men nu av lycka. Johanna

Sommarträffen fullbokad

Intresset för dagarna på Gålö har varit stort, och vi har redan nått maxantal. Föreningen Tala om tystnad och logopederna från Röstkonsulten är måna om att deltagarna ska känna trygghet, och barngrupperna får därför inte vara för stora. Vi behöver också kunna utföra aktiviteterna på säkert avstånd till varandra. Detta är förhoppningsvis bara en av …

Slutsåld bok!

Första upplagan av vår handbok är slutsåld! Inga fler ex finns i nuläget i lager, men vi kommer att trycka upp en 2:a upplaga under sommaren. Vi har även gått vidare i processen att bli beviljade litteraturstöd – och i så fall kommer boken snart att finnas representerad på landets samtliga bibliotek. Håll gärna en …