Här finns hjälp

Vi misstänker SM. Vart vänder vi oss för hjälp?
Tyvärr råder det fortfarande en otydlighet kring vem som har uppdraget att arbeta med diagnosen. Nationella riktlinjer och vårdplaner finns för barn som har exempelvis adhd eller autism, men det saknas när det gäller SM. Det finns ingen tydlig väg till hjälp. Oftast är det barnavårdscentralen (BVC) eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vårdnadshavare ska vända sig till, eller en logopedmottagning. Ibland saknas kunskap om diagnosen, både i skolan och inom vården. Kom ihåg att du som vårdnadshavare då kan använda dig av valfrihetsreformen, som innebär att du kan söka hjälp i en annan region.

Det är viktigt med ett nära och gott samarbete mellan föräldrar och förskole -eller skolpersonal. Det finns också mycket du som förälder kan göra hemma tillsammans med barnet, men i detta behöver du så klart få stöd och riktlinjer. Bli medlem

Föreningen Tala om tystnad startades 2020 för att stötta de ofrivilligt tysta och sprida kunskap om diagnosen selektiv mutism.

Vår intresseförening är rikstäckande och öppen för alla. Den vänder sig både till anhöriga och yrkesverksamma.

Som medlem stöttar du vårt arbete och blir bland annat inbjuden till 4 digitala nätverksträffar per år.