Lyssna högre!

LYSSNA HÖGRE! är namnet på Tala om tystnads treåriga arvsfondsprojekt. Vi är nu ett år in i projektet och har startat en grupp om ca 60 ungdomar som bjuds in att delta i digitala träffar. Deltagarna kommunicerar via chatten.

Mer om projektet:
Ungdomar och unga vuxna med SM är i stort behov av förståelse, identifikation och igenkänning i samhället. Det saknas ofta kunskap kring diagnosen för målgruppen 12–25 år inom både vård och skola.

Med projektet LYSSNA HÖGRE! vill vi synliggöra och ge stöd åt målgruppen genom informationsspridning och nätverksträffar. Projektet kommer också att producera en bok, podcast och dokumentärfilm under projekttiden.
Projektet samarbetar nationellt med bland andra ABF och Skolpedagogisks skolmyndigheten och pågår 1 mars 2023 – 1 mars 2026. Projektledare är Johanna Syrén, Ebba Zettergren och Danielle Löwdahl.

Vill du eller någon du känner bli medlem? Man behöver vara i åldern 12-25 år och ha eller ha haft selektiv mutism. Mejla oss på medlem@talaomtystnad.se och uppge namn, ålder och ort. Ett medlemskap är kostnadsfritt.

Lyssna högre logo