Föreläsning för SPSM

Johanna föreläser för SPSM.

Det glädjer oss enormt att SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, under hösten fortbildat sig i ämnet selektiv mutism. SPSM är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik och det är hit lärare och pedagoger vänder sig för att få veta mer om olika diagnoser och bemötande av elever. Man har under hösten tagit del av flertalet föreläsningar internt, ledda av bland andra psykolog Jan Ringler och logoped Carina Engström. I dag kom turen till oss. Här är bara några av alla tack som följde efter vår presentation. Tack tillbaka till SPSM för att ni bjöd in oss, och tack för att ni hjälper pedagoger att hjälpa barn med selektiv mutism ❤.

Mod, svett och tårar

Bokmanus Tala om tystnad

Men mest glädje och ett envist jävlaranamma. 

Det första projektåret har varit händelserikt och vi har gjort vårt bästa för att försöka täppa till några av de många hål som finns kring synliggörandet av selektiv mutism. 

Just nu jobbar vi för fullt med en ny hemsida, uppstarten av en anhörighetsförening och tre böcker som släpps samtidigt i januari eller februari. De kan därefter beställas i en webbshop hos ABF, men låt oss få återkomma med detaljer. 

Familjer, psykologer, logopeder och specialpedagoger inom och utanför Sveriges gränser har varit delaktiga i vår handbok och vi ser så mycket fram emot att få sprida den, tillsammans med seriemagasinet och sagan.

Nu fyller vi på kaffemuggen och kör slutkorr!

(ps vi kommer i samarbete med tryckeriet Bok & Tryck i Bollnäs att skicka ut 10 gratisexemplar av handboken. Nominera gärna någon som borde få ett ex. Kanske en extra fin lärare eller morfar? Eller varför inte du själv?)

Omslagsbild

Omslagsfoto bok om selektiv mutism. Foto Ingrid Thim

Vi är så glada över att få presentera omslagsbilden till vår kommande handbok om selektiv mutism. Fotografen heter Ingrid Thim och bor i Bollnäs. Flera av hennes konstnärliga verk kommer att finnas med i boken och även säljas som posters av föreningen Tala om tystnad. Något vackert att se fram emot under 2021. © Ingrid Thim

Hos tryckeriet

I dag jobbade vi med våra vänner på Bok & Tryck i Bollnäs. Anna-Karin till vänster gör handbokens layout och det ser fantastiskt ut! Tryckeriet hjälper oss också med produktionen av en sagobok och ett seriemagasin. Boksläpp (digitalt) i januari eller februari, och böckerna kan därefter köpas av Föreningen Tala om tystnad via ABF:s webbshop.

Föreläsning för sport- och fritidsledare

Föreläsning Tala om tystnad.

Ikväll deltar vi i en föreläsning för sport- och fritidsledare i Bollnäs, arrangerad av arvsfondsprojekten Föreningsalliansen och Projekt Mindset. Selektiv mutism hör inte till NPF, utan är en ångestdiagnos, men barnen möter liknande svårigheter i föreningslivet och vi har därför blivit inbjudna för att berätta lite om diagnosen. Stort tack för det.

För dig som vill veta mer men inte kan vara på plats:
Aktiviteter utanför skoltid är viktiga för barn med SM eftersom de får få tillfällen till spontant tal i skolan. Fysisk aktivitet dämpar också ångest. Barnet kan behöva stöttning i att våga delta, och i att komma iväg på aktiviteter. På arenor utanför skolan kan barnet dessutom få en annan roll än i skolan och utveckla sin självkänsla. Men tyvärr håller sig barn med SM ofta undan att delta i fritids- och föreningsliv, eftersom det kan finnas en förväntan på barnet att prata och att ”ta plats”. Ledaren har kanske aldrig hört talas om diagnosen och känner osäkerhet inför bemötandet. Det kan resultera i att barn med SM är mindre fysiskt aktiva än andra barn, och inte tar del av sociala relationer på fritiden.

Råd till ledare inom förenings- och fritidsliv:
• Kom ihåg att SM är en ångestdiagnos och att tystnaden är ofrivillig. Ta det inte personligt.
• Agera om du hör ett annat barn kommentera tystnaden eller ställa upprepade frågor. Säg: ”Jodå, Märta kan visst prata, hur mycket som helst, men hon bestämmer själv var och när.”
• Prata på som vanligt, men undvik gärna att ställa frågor till barnet med SM.
• Rutiner skapar trygghet. Ha tydliga regler och rutiner som alla barn känner till. Låt gärna barnen ha sin egen plats i omklädningsrummet, vid samlingar, på planen etc.
• Barn med SM frågar inte själva så var tydlig med instruktioner. Var övertydlig med vad som ska göras, med vem och hur länge.
• Du bör som ledare vara den som gör par- eller gruppindelningar. Utagerande och högljudda barns behov kan annars bli de enda som tillgodoses.
• Ge direkt och positiv feedback flera gånger under varje träning. Men särbehandla aldrig det tysta barnet.
• SM är inte blygsel, men ångesten gör all kommunikation svår. Kom ihåg att barn som är tysta eller inte räcker upp handen kan vilja stå i mål eller visa upp sitt nya danssteg. Försök i möjligaste mån att ge alla chansen.
• Du är som ledare värdefull och kan betyda mycket för barnets självkänsla och utveckling.
• Prata med barnets vårdnadshavare. Kom fram till hur ni ska göra om barnet behöver kommunicera med dig under träningen (via till exempel gester, tecken eller en anteckningsbok).
• Håll kontakt med föräldrarna. De kan ge dig information, hjälpa dig att förstå, och om möjligt närvara på träningen som ett extra stöd för barnet.

Källa: Attention, BRIS, Generation Pep, SISU Idrottsledarna.

Seriemagasin av Emma Rendel

Här är omslaget till Emma Rendels seriemagasin, med efterord av psykologerna Jan Ringler och Helena Lenning. 
Tystheten ges ut av Tala om tystnad i januari 2021 och är en självbiografisk historia skriven och illustrerad av Emma själv, som i dag är 44 år gammal och arbetar som lärare på Konstfack. 

Vi är oerhört glada över samarbetet med Emma, som också gästar avsnitt 5 av vår podd: https://play.acast.com/…/tala…/5f7c4b6f45fdfe7db7947eff

Seriemagasin av Emma Rendel. Tystheten.

Styrelse för föreningen klar

Styrelse förening Tala om tystnad.

Igår bildades styrelsen 💪.
I början av 2021 bjuder vi in till medlemskap i Tala om tystnads anhörighetsförening. 
Genom föreningen kommer vi att skapa digitala och fysiska träffar för familjer. 
Vi kommer att sprida information och metoder, erbjuda föreläsningar och utbildningar. 
Som medlem får du personliga verktyg, men du hjälper också till att synliggöra selektiv mutism nationellt och blir en röst i vårt intressepolitiska arbete.