LYSSNA HÖGRE är namnet på föreningen Tala om tystnads nya treåriga projekt som genomförs med stöd ur Allmänna arvsfonden.

Ungdomar och unga vuxna med SM är i stort behov av förståelse, identifikation och igenkänning i samhället. Det saknas ofta kunskap kring diagnosen för målgruppen 12-25 år inom både vård och skola. Med projektet LYSSNA HÖGRE vill vi synliggöra och ge stöd bland annat genom en bok och en dokumentärfilm. Exempel på andra insatser och aktiviteter är studiecirklar och föreläsningar.

Vi kommer även att starta ett nätverk – där målgruppen kan dela med sig av erfarenheter och få stöd. Projektet kommer också att stötta målgruppen, anhöriga och yrkesverksamma genom en rådgivning via e-post dit personer kan höra av sig med frågor inom ämnet.

Vi kommer samarbeta nationellt med bland andra ABF, Mind, SKR och SPSM. Projektet startar den 1 mars.