Idag träffade vi Sandra Tynell och Elsa Matteoni från flyktingverksamheten, Bollnäs kommun. Med deras hjälp vill vi ta fram lösningar på hur vi kan arbeta bredare med att nå ut med information om selektiv mutism. 
Diagnosen är enligt vissa forskningsrapporter högre förekommande hos flerspråkiga barn. Det yttrar sig oftast i andraspråket utanför hemmet, och förknippas med nya och otrygga situationer där barnet löper större risk för talängslan.