Hur talar vi med våra barn om coronaviruset? Barn med selektiv mutism och andra ångestrelaterade diagnoser kan bli extra oroliga i tider som dessa. Då är det viktigt att vi vuxna pratar med barnen på ett nyanserat sätt för att lugna och förbereda dem. På krisinformation.se finns några goda råd hur vi ska gå tillväga. Även på BRIS finns flera handfasta tips på hur du pratar med barn om Corona.

1. Lyssna på ditt barn (kan också vara känslouttryck).
2. Ge saklig information.
3. Ge barnet hopp.
4. Uppmuntra till frågor (om möjligt).
5. Undvik inte att berätta/prata om jobbiga saker.
6. Överför inte din egen oro.

Och: För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till följande åtgärder:

1. Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
2. Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
3. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
4. UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Tala om tystnads föreläsning i Bollnäs den 28 mars skulle ha varit del av ett stort öppet hus med flera olika föreningar och många människor på plats. Under rådande omständigheter väljer vi gemensamt att ställa in eventet. ♥️ till alla.