Att prata om svåra saker

Tala om tystnad.

Hur talar vi med våra barn om coronaviruset? Barn med selektiv mutism och andra ångestrelaterade diagnoser kan bli extra oroliga i tider som dessa. Då är det viktigt att vi vuxna pratar med barnen på ett nyanserat sätt för att lugna och förbereda dem. På krisinformation.se finns några goda råd hur vi ska gå tillväga. Även på BRIS finns flera handfasta tips på hur du pratar med barn om Corona.

1. Lyssna på ditt barn (kan också vara känslouttryck).
2. Ge saklig information.
3. Ge barnet hopp.
4. Uppmuntra till frågor (om möjligt).
5. Undvik inte att berätta/prata om jobbiga saker.
6. Överför inte din egen oro.

Och: För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till följande åtgärder:

1. Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
2. Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
3. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
4. UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Tala om tystnads föreläsning i Bollnäs den 28 mars skulle ha varit del av ett stort öppet hus med flera olika föreningar och många människor på plats. Under rådande omständigheter väljer vi gemensamt att ställa in eventet. ♥️ till alla.

Främja jämställdhet

Tala om tystnad främjar jämställdhet.

Tala om tystnad arbetar med flera av Allmänna Arvsfondens prioriterade områden. Ett av dem är att främja jämställdhet.

Vi uppmuntrar därför pedagoger och specialister att, om möjligt, aktivt inkludera båda föräldrarna i samtal och information som rör barnets skolgång och hälsa.

Vi uppmuntrar också föräldrar att dela på ansvaret och samarbeta i stöttning av barnet och varandra i de olika utmaningar familjen möter. 

Du som är förälder till ett barn med selektiv mutism behöver ibland återhämtning på vägen, så glöm inte bort dig själv.

PDF med vanliga frågor

PDF med vanliga frågor om selektiv mutism.

Vi jobbar på en pdf som innehåller svar på de vanligaste frågorna om selektiv mutism. 

Vårt projekt handlar i första hand om barn med diagnosen, men vi vill i detta material inkludera även ungdomar och vuxna. Vi skulle därför uppskatta om du som lever med diagnosen hör av dig.
Vilka hinder innebär diagnosen för dig i arbetsliv och andra sociala situationer? 
Känner du att det finns någonstans att vända sig inom vården? 
Har du tips på något som underlättar vardagen för just dig? Dela med dig av så lite eller mycket du vill – ditt svar kommer eventuellt att användas i en sammanfattning, helt anonymt.

Skriv här eller via e-post till info@talaomtystnad.se

Tack!

Tack!

Ni är många föräldrar, anhöriga och pedagoger som är i behov av information och råd. Projektet Tala om tystnads uppdrag är att ge just det, och vi ser så mycket fram emot år 2 när det kommer att finnas en förening, hemsida, böcker samt informations- och metodmaterial riktat till pedagoger och föräldrar på flera språk. Informationen kommer att spridas till förskolor och skolor, BVC- BUP- och logopedmottagningar och finnas tillgänglig för gratis nedladdning. Vi kommer också att genomföra nätverksträffar för föräldrar, workshops för barn och erbjuda föreläsningar inom skola och föreningsliv.

Snart händer det. Tack Arvsfonden för att ni hjälper oss att hjälpa! Kram från Johanna och Ebba i samarbete med:

ABF 
Ad Karl Stefan Andersson
Allmänna arvsfonden
Attention
Autism- och asbergerförbundet
BUP Bollnäs
BVC Bollnäs
Confident Children
Logoped Carina Engström
Logoped i Norr
Logopedmottagningen i Gävle
Logopedi i Linköping
Psykolog Jan Ringler
Föreningsalliansen
Region Gävleborg
Röstkonsulten 
SISU Idrottsledarna
Stille Barn
Skolor i Bollnäs kommun
SPSM
Studio Vitkulla

Plus alla barn och vuxna som lever med diagnosen selektiv mutism, och delar med sig av sina historier.

Foto: Johanna Syrén

Projekt Mindset

I Sveriges föreningar finns mängder av goda idéer, men ofta saknas pengar. Arvsfondens roll är att stötta det engagemang som finns hos föreningarna och möjliggöra att goda idéer blir verklighet i form av stöd till exempelvis lokaler eller metoder.

Idag träffade vi @projekt.mindset som liksom Tala om tystnad är ett pågående arvsfondsprojekt i Bollnäs kommun. 
Mindset ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker inflytandet och förmågan till egenmakt. 

Vi tackar @projekt.mindset för en trevlig och lärorik förmiddag med gott utbyte av erfarenheter och kunskap. 

Glädjande nyheter

Vet du inte vad selektiv mutism är? Det förstår vi till fullo, eftersom information om diagnosen knappt ges ens på pedagog- psykolog- och logopedutbildningar. 
Men våren 2021 startar en kurs vid Uppsala Universitet, ledd av logoped Carina Engström, riktad till pedagoger, psykologer och logopeder. Det blir den första professionella utbildningen specifikt inom selektiv mutism (7,5 poäng) på universitetsnivå i Sverige, och faktiskt den första i sitt slag i hela världen. Detta är jättestort, och vi riktar stor tacksamhet till Carina Engström som med detta visar att tålamod, vilja och envishet lönar sig till slut. Tack och kram också till Uppsala Universitet som tar steget till något historiskt. 

Logoped Carina Engström kommer att leda den nya kursen vid Uppsala Universitet.

Möte hos Röstkonsulten

Ett stenkast från det färgglada parkeringshuset i Danvikstull ligger en av Röstkonsultens mottagningar. Här arbetar logopeder med språk- tal- röstsvårigheter samt stamning och selektiv mutism. Man erbjuder bland annat utbildningar för föräldrar vars barn diagnostiserats med sm, och det fria vårdvalet gör det möjligt för familjer från hela Sverige att delta via remiss. Röstkonsulten är en av Tala om tystnads nära vänner, och vi samarbetar kring bland annat nätverksträffar, informationsmaterial och bokproduktion. Bland våra nära vänner finns också professor Jan Ringler, en expert inom selektiv mutism som arbetat och forskat i ämnet sedan nittiotalet. Idag träffades vi alla för ett första fysiskt möte, och det resulterade i en dag som lämnar oss projektledare (men främst i rollen som föräldrar) fyllda med stort hopp och lycka. Tillsammans med våra vänner är vi starka och vi kommer att kunna nå ut till så många. Dessutom nåddes vi av en otrolig nyhet från logoped Carina Engström, som är så stor att den förtjänar ett eget inlägg. Det kommer strax.

Carina Engström på Röstkonsulten.
Carina och Johanna i samtal.
Flera av de duktiga logopederna på Röstkonsulten var med!
Professor jan Ringler.