Arbetsdagar i Stockholm

Vi har precis lämnat Bollnäs för tre dagars arbete i Stockholm, och ni ska få följa med på resan. På vägen läser vi boken ”Pratlust och talängslan” för tredje gången. Den innehåller lättförståelig fakta, kloka ord och tips skrivna av bland andra Carina Engström på Röstkonsulten och psykolog Jan Ringler. Imorgon träffar vi dem båda för att planera fortsatt samarbete.

Boken ”Pratlust & talängslan” av Carina Engström.

Ta fram grafisk profil

Vi fortsätter det svåra men roliga arbetet med att sätta en grafisk profil för projektet tillsammans med vår duktiga ad Stefan Andersson. Allt för att ni lättare ska kunna hitta oss i bruset! Hoppas att kunna presentera resultatet inom kort. 

Hjälpa flerspråkiga barn

Idag träffade vi Sandra Tynell och Elsa Matteoni från flyktingverksamheten, Bollnäs kommun. Med deras hjälp vill vi ta fram lösningar på hur vi kan arbeta bredare med att nå ut med information om selektiv mutism. 
Diagnosen är enligt vissa forskningsrapporter högre förekommande hos flerspråkiga barn. Det yttrar sig oftast i andraspråket utanför hemmet, och förknippas med nya och otrygga situationer där barnet löper större risk för talängslan. 

Föreläsningar runt om i Sverige

Under projektets tre år kommer vi att hålla föreläsningar i olika delar av Sverige. Bland annat för skolpersonal, idrottsledare och föräldrar. 
Det första datumet är nu satt, och det blir en öppen föreläsning som riktar sig till allmänheten. Välkommen lördagen den 28 mars kl 14, adress Fabriksgatan 10 i Bollnäs. 

Presentationen är en del av programmet under ett öppet hus, då ni kan passa på att besöka flera olika verksamheter: Lokomotiv, Fritidsbanken, Kurdiska föreningen, Studiefrämjandet, Föreningsalliansen, NBV och SISU. 

Föreläser under dagen gör även Erik Leijonmarck, författare till Droghandboken. Som generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs kommunicerar han det senaste inom forskningen om förebyggande arbete och behandling av missbruk.

Är din skola, förening eller arbetsplats intresserad av ett besök från oss för att veta mer om projektet Tala om tystnad och selektiv mutism? Kontakta oss gärna.

En arbetsdag i bilder

En arbetsdag i bilder. I dag planerades uppstart av organisation för anhöriga, höstens nätverksträffar, grafisk profil, hemsida, bokproduktion och mycket mer. Tack alla inblandade! Ett speciellt tack till Carin Thurfjell, nationell samordnare på ABF, för dagens besök hos oss här i Bollnäs.

Carin Thurfjell, nationell samordnare på ABF och Johanna Syrén pratar om upplägg för nätverksträffarna framöver.
Planering av nya hemsidan med Vitkullas Claes Andersson.

Nätverksträffar i vår och höst

I vår arrangerar vi i arvsfondsprojektet Tala om tystnad en nätverksträff för familjer i Bollnäs, som därefter utvärderas och utvecklas. 
Under hösten arrangeras träffar i Gävle, Luleå, Göteborg och Stockholm. 
Träffen riktar sig till föräldrar och anhöriga genom föreläsningar och samtal, och till barn/ungdomar genom en fotografisk workshop (valfritt deltagande). Bilderna och anonyma citat kommer att användas för att synliggöra diagnosen selektiv mutism. 
Nu i februari startar detaljplaneringen av dessa träffar, och du får mer än gärna höra av dig med önskemål ang föreläsare och upplägg. Vi lyssnar.

Vad vi ska göra? Del 4:

I nuläget finns ingen nationell organisation eller förening för personer eller anhöriga till personer med selektiv mutism. Det kommer vi att skapa redan under 2020. Organisationen blir viktig i arbetet att nå ut till fler, och för efterlevnaden av projektet. 
Vad skulle du vilja ha ut av ett medlemskap i en sådan organisation? Vad är en rimlig årskostnad och vad bör ingå? Hör gärna av dig, vi lyssnar. Kommentera eller skicka ett privat meddelande.

Ebba Zettergren är Tala om tystnads informationsredaktör, och ansvarar bland annat för en framtida hemsida kopplad till organisationen. 

Attention Bollnäs

I dag träffade vi Ingrid Svedberg i Attention Bollnäs – vår lokala stödorganisation för personer med neuropsykiatriska diagnoser som adhd eller autism (npf). Mötet födde en idé om synliggörande av olika diagnoser inom föreningslivet som vi ser fram emot att samarbeta kring.

Vad vi ska göra? Del 3:

Tala om tystnads kommunikatörer kommer i samarbete med psykologer och logopeder att ta fram ett nationellt informations- och metodmaterial om selektiv mutism. Det kommer att vända sig till anhöriga och yrkesverksamma.

Vårt mål är att det från och med 2021 ska finnas på landets samtliga bvc-och bupmottagningar samt spridas till grundskolor och föreningsliv. 

Informationen ska också finnas lättillgänglig och nedladdningsbar för allmänheten.