Så här kan du som är vårdnadshavare stötta ditt barn med SM:
1. Bekräfta barnets alla känslor. Hen kan känna både oro och panik inför skolan, varvat med spänning, glädje och nyfikenhet. Bemöt ditt barns känslor genom att finnas där, lyssna, uppmärksamma och ge trygghet. Vill barnet inte prata om skoldagen så pressa inte, men var öppen och inge hopp. Du kan till exempel säga: ”Skolåret kommer kanske att bli en utmaning, men jag kan hitta sätt att hjälpa dig att hantera det.””Jag förstår att det är jobbigt just nu, men det kommer inte alltid att vara så här. Det kommer att bli lättare.”

2. Ge positiv förstärkning – fokusera på vad barnet faktiskt klarar istället för att prata om hindren.

3. Undvik att undvika. Även om undvikandestrategier ofta känns hjälpsamma för barnet i stunden, gör de på lång sikt det mycket svårare. Skapa därför kommunikationstillfällen även i hemmet. Informera släkt och vänner om hur selektiv mutism fungerar och ge dem tips på bemötande (till exempel att alltid inkludera men att undvika frågor) och aktiviteter (till exempel sällskapsspel eller bakning). Viktigt: Pressa aldrig barnet till tal inför eller med andra och håll förväntningarna nere, men ge också barnet chansen att klara situationen. Ge aldrig kritik.

4. Dokumentera utvecklingen. För dagbok eller veckobok, där du som är vuxen skriver om barnets träning och kommunikationsutveckling både i skolan och på hemmaplan. Gå igenom den tillsammans ibland och fokusera på framstegen. ”Titta, för ett år sedan kunde du inte prata i skolan, men idag svarar du ja eller nej på lärarens frågor. Och titta, i fjol hade du aldrig sagt ett ord till mormor, men sedan började ni spela Fortnite tillsammans och då blev det lite lättare.”

5. Uppmuntra barnet till en fritidsaktivitet utanför skoltid. Om hen inte känner sig redo för lagsport eller andra grupper finns en rad individuella aktiviteter som stärker självkänslan. Bland annat musik, foto, ridning eller skatebord.

6. Ge barnet chans till återhämtning. Vissa dagar behöver hen kanske få vara ifred, och bara vila.

7. Positiv skärmtid. Det finns barn med SM som börjat kommunicera med sina klasskamrater via datorspel eller Youtube, för att senare ta steget till muntlig konversation. Att barnet kommunicerar med lärare via e-post eller chatfunktioner är också viktiga steg framåt i utvecklingen mot tal.

8. Kommunicera med skolan. Gör en gemensam plan för klassrummet. Brainstorma för att hitta lösningar och strategier tillsammans. Låt gärna barnet komma med egna idéer. Utgå också från riktlinjerna hos spsm.se

9. Ditt barn behöver ett supportteam i skolmiljön. Nyckelpersoner kan inkludera klassrumslärare, elevhälsoteam och logoped. Om rektor och övrig skolpersonal inte känner till SM så hänvisa till information och nationella riktlinjer hos spsm.se

10. Vi vill också understryka vikten av att du som är förälder tar hand om dig själv. Långvarig stress i vardagen utan återhämtning kan leda till utmattning. Dela på ansvaret, om möjligt. Engagemang från båda vårdnadshavarna stärker barnets sociala och psykologiska utveckling.Vi önskar alla elever och familjer en fin start på det nya skolåret.

www.selektivmutism.se