Senast den 15:e augusti vill vi ha resultatet från sommarens fotopromenader mejlade till oss. Ni hinner fortfarande ta bilder på

1. Något på marken
2. Något eller någon du gillar (kan vara selfie)
3. En plats du tycker om, som får dig att känna glädje och trygghet.

Det räcker att skicka bild från bara ett av uppdragen, men gärna alla tre! En eller flera personer i familjen kan skicka bilder (skriv fotografens förnamn och ålder), som i höst sätts samman i ett musiksatt bildspel. Det kommer sedan att spridas för att uppmärksamma selektiv mutism. Ju fler bilder, desto större uppmärksamhet.
Bidra gärna!