Höstens föreläsningar

Föreläsningar Tala om tystnad

Vi ser fram emot höstens föreläsningar då vi bland annat gästar Psykiatriveckan Gävleborg och internationella Selective Mutism H.E.L.P. Båda föreläsningarna ges digitalt och är kostnadsfria, vilket gör det möjligt för fler att lyssna och lära.På bilden nedan ser ni ett urval av tidigare uppdrag. Vi vill också påminna om vår 35 minuter långa föreläsning som finns på Youtube. Snart 1500 visningar! Den är kostnadsfri och passar både anhöriga och yrkesverksamma inom vård, skola och fritidsliv. Fler föreläsningar kommer att publiceras på vår Youtubekanal under hösten.

Psykiatriveckan https://www.sv.se/…/psykiatri…/program-onsdag-6-oktober/

Selective Mutism H.E.L.P.https://www.smhelp.org/free-summit.html

Vår föreläsninghttps://www.youtube.com/watch?v=IAzgVCjAal4

Nyinflyttade!

Ny lokal Tala om tystnad

Vi tackar grannarna på @foreningsalliansen_bollnas och @fritidsbankenbollnas för en fin tid. Men igår gick flyttlasset och vi (Johanna) huserar nu i samma lokaler som @abfvastrahalsingland i centrala Bollnäs. Ebba fortsätter att jobba på distans från Stockholm. Tala om tystnad är ett arvsfondsprojekt i samarbete med ABF på lokal och nationell nivå, så flytten känns därför som ett naturligt steg. Vi ser fram emot att bolla och möjliggöra ännu fler idéer tillsammans! ABF-kontor finns utspridda i Sveriges alla landskap och samtliga erbjuder vår kostnadsfria cirkel om selektiv mutism. Hör gärna av dig till ABF eller kolla in ABF.se för information och studiehandledning.

Skolstart

Skolstart selektiv mutism.

”Min dotter började 4:an igår och hade sagt en hel mening inför hela klassen!”
/Johanna

”Min son har börjat 7:an på en ny skola. Igår hade han inte hittat till slöjdsalen och gått fram till en lärare.
– Vet du var slöjdsalen ligger?
– Kom ska jag visa dig, hade läraren svarat. En människa han aldrig träffat förut!”
/Karolina

”I torsdags var första skoldagen på min dotters nya skola, och en vänlig och införstådd lärare tog emot henne. Nu har tredje skoldagen passerat och hon har pratat inför hela klassen och hittat nya vänner. Jag har fått rapporter från lärarna som beskriver att hon ser glad ut och skrattar. När jag läste mejlet rös jag över hela kroppen och grät av lättnad. Med dessa rader vill jag sända lite hopp till er andra föräldrar. Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni och era barn får uppleva samma vändning.”
/Mi

Vi vet. Skolstarten har varit tuff för många barn, och för många föräldrar. Men fantastiska historier finns också – där barn med selektiv mutism sakta men säkert lyckas övervinna sin talångest. Stöd från familj, vård och skola hjälper enormt, och vi vet att riktade insatser i tidig ålder hjälper! Ge aldrig upp och ge ditt barn hopp. Tipsa pedagoger och lärare om de nationella riktlinjerna på SPSM.se och om Tala om tystnads föreläsning på Youtube (gratis och 35 min lång).

Föreläsning för medlemmar

Jonathan Kohlmeier.

Den 31 augusti kl 18–20 föreläser Jonathan Kohlmeir, New York, och konstnären Louise Eklund som båda växte upp med selektiv mutism.Jonathan är författare av boken ”Learning to Play the Game: My Journey Through Silence”. Han diagnostiserades med selektiv mutism vid fem års ålder och brinner för att hjälpa individer och vårdgivare som står inför liknande utmaningar. Han är en uppskattad föreläsare och har tidigare talat om sina erfarenheter via Kurtz Psychology Consulting, Child Mind Institute, Selective Mutism Association, PBS Keeping Kids Healthy, BBC Our World och Svenska Logopedförbundet. Föreläsningen ges på engelska. Konstnären Louise var diagnosticerad med selektiv mutism 1999-2006. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter under barn-och ungdomstiden och dela med sig av tips till anhöriga och yrkesverksamma. Våra nätverksträffar ges digitalt via Zoom och är kostnadsfria, men för att få en inbjudan behöver du vara medlem i föreningen Tala om tystnad, som är rikstäckande. Som medlem stöttar du vårt arbete och blir bland annat inbjuden till 4 digitala nätverksträffar per kalenderår.

Tankar om bildspråk

Bilder selektivmutism.

Vi lever i ett visuellt samhälle och bilder formar vår uppfattning. Ofta påverkar bilder mer direkt än texter och väcker starka känslor.
Bilden till vänster har i åratal varit den som på Wikipedia illustrerat selektiv mutism. Den är en del av utbudet på Wikipedia Commons och heter ”Scared child at nighttime”. 
På Wikipediasidan om selektiv mutism har det också funnits faktafel och olyckliga formuleringar – till exempel att selektiv mutism är social fobi och att ’den drabbade misslyckas med att prata’.  
Att ha selektiv mutism får aldrig beskrivas som ett misslyckande, och vi känner sorg över att både bild och text under så lång tid gett en felaktig bild. Därför har vi nu försökt redigera inledningen, lagt till vår handbok som källa och bytt ut bilden. 
Även den nya bilden till höger kommer från Wikipedia Commons men heter istället ”A happy boy”. 

Håll tummarna för att ändringarna, som just nu granskas, får ligga kvar.

Armband

Armband Selektiv mutism

Intressekoll. Vi har tagit fram två olika armband i silikon. Ett för barnets självkänsla, och ett trygghetsarmband. Texten är nedsänkt och diskret, inget som drar blickarna till sig, så att barnet själv kan välja om de vill visa/peka på texten.
Text på armband 1, pepparmbandet: ”Jag är modig” (på både fram- och baksida).
Text på armband 2, trygghetsarmbandet: ”Jag vill men kan inte prata just nu” (framsida) och ”selektivmutism.se” (baksida).

Vi har ännu ingen webbshop men gör som vi brukar: Kommentera vid intresse på insta/fb så slumpar vi ut 20 armbandspaket gratis! Om armbanden uppskattas lika mycket som vår badge och magnet kommer de så småningom att finnas till försäljning för att gynna föreningen Tala om tystnads efterlevnad. Håll ut!

Skolstart

Skolstart.

Så här kan du som är vårdnadshavare stötta ditt barn med SM:
1. Bekräfta barnets alla känslor. Hen kan känna både oro och panik inför skolan, varvat med spänning, glädje och nyfikenhet. Bemöt ditt barns känslor genom att finnas där, lyssna, uppmärksamma och ge trygghet. Vill barnet inte prata om skoldagen så pressa inte, men var öppen och inge hopp. Du kan till exempel säga: ”Skolåret kommer kanske att bli en utmaning, men jag kan hitta sätt att hjälpa dig att hantera det.””Jag förstår att det är jobbigt just nu, men det kommer inte alltid att vara så här. Det kommer att bli lättare.”

2. Ge positiv förstärkning – fokusera på vad barnet faktiskt klarar istället för att prata om hindren.

3. Undvik att undvika. Även om undvikandestrategier ofta känns hjälpsamma för barnet i stunden, gör de på lång sikt det mycket svårare. Skapa därför kommunikationstillfällen även i hemmet. Informera släkt och vänner om hur selektiv mutism fungerar och ge dem tips på bemötande (till exempel att alltid inkludera men att undvika frågor) och aktiviteter (till exempel sällskapsspel eller bakning). Viktigt: Pressa aldrig barnet till tal inför eller med andra och håll förväntningarna nere, men ge också barnet chansen att klara situationen. Ge aldrig kritik.

4. Dokumentera utvecklingen. För dagbok eller veckobok, där du som är vuxen skriver om barnets träning och kommunikationsutveckling både i skolan och på hemmaplan. Gå igenom den tillsammans ibland och fokusera på framstegen. ”Titta, för ett år sedan kunde du inte prata i skolan, men idag svarar du ja eller nej på lärarens frågor. Och titta, i fjol hade du aldrig sagt ett ord till mormor, men sedan började ni spela Fortnite tillsammans och då blev det lite lättare.”

5. Uppmuntra barnet till en fritidsaktivitet utanför skoltid. Om hen inte känner sig redo för lagsport eller andra grupper finns en rad individuella aktiviteter som stärker självkänslan. Bland annat musik, foto, ridning eller skatebord.

6. Ge barnet chans till återhämtning. Vissa dagar behöver hen kanske få vara ifred, och bara vila.

7. Positiv skärmtid. Det finns barn med SM som börjat kommunicera med sina klasskamrater via datorspel eller Youtube, för att senare ta steget till muntlig konversation. Att barnet kommunicerar med lärare via e-post eller chatfunktioner är också viktiga steg framåt i utvecklingen mot tal.

8. Kommunicera med skolan. Gör en gemensam plan för klassrummet. Brainstorma för att hitta lösningar och strategier tillsammans. Låt gärna barnet komma med egna idéer. Utgå också från riktlinjerna hos spsm.se

9. Ditt barn behöver ett supportteam i skolmiljön. Nyckelpersoner kan inkludera klassrumslärare, elevhälsoteam och logoped. Om rektor och övrig skolpersonal inte känner till SM så hänvisa till information och nationella riktlinjer hos spsm.se

10. Vi vill också understryka vikten av att du som är förälder tar hand om dig själv. Långvarig stress i vardagen utan återhämtning kan leda till utmattning. Dela på ansvaret, om möjligt. Engagemang från båda vårdnadshavarna stärker barnets sociala och psykologiska utveckling.Vi önskar alla elever och familjer en fin start på det nya skolåret.

www.selektivmutism.se

Fotopromenader

Fotopromenader.

Senast den 15:e augusti vill vi ha resultatet från sommarens fotopromenader mejlade till oss. Ni hinner fortfarande ta bilder på

1. Något på marken
2. Något eller någon du gillar (kan vara selfie)
3. En plats du tycker om, som får dig att känna glädje och trygghet.

Det räcker att skicka bild från bara ett av uppdragen, men gärna alla tre! En eller flera personer i familjen kan skicka bilder (skriv fotografens förnamn och ålder), som i höst sätts samman i ett musiksatt bildspel. Det kommer sedan att spridas för att uppmärksamma selektiv mutism. Ju fler bilder, desto större uppmärksamhet.
Bidra gärna!

Rätt till kommunikation

Rätt till kommunikation

Alla barn har rätt till kommunikation. Det är en grundläggande demokratisk rättighet enligt FN:s barnkonvention och gäller sedan januari 2020 som svensk lag. Ett barn med selektiv mutism pratar obehindrat med familjemedlemmar eller ett fåtal personer som får barnet att känna trygghet. Men i de flesta situationer utanför hemmet innebär diagnosen ofrivillig tystnad.Snart startar förskolorna och skolorna. Du som är pedagog eller lärare till ett barn med selektiv mutism spelar en stor och viktig roll. Tidiga insatser, riktade specifikt mot svårigheten, hjälper! Några råd på vägen:

FÖRSKOLAN
När ett barn inte har börjat prata en månad efter inskolning bör någon i personalen ta upp det med vårdnadshavarna. De känner kanske inte till diagnosen, och talångesten kan vara svårt att upptäcka hemma eftersom barnet förmodligen pratar på som vanligt där. Beskriv barnets beteende och kommunikationsmönster och fråga om det ser likadant ut hemma. Vid misstanke om selektiv mutism bör familjen söka sig till BVC, BUP och/eller logoped. Men att bli utredd och diagnostiserad kan ta tid. Att ta tag i situationen redan när ni uppmärksammat den är därför viktigt, så länge ni kommunicerar och samarbetar med barnets familj.
– Pressa aldrig barnet till tal och undvik frågor.
– Jobba i första hand med att bygga upp förtroende och trygghet.
– Engagera hela barngruppen i ordlösa lekar och aktiviteter.
– Använd bilder som alternativ till tal.
– Var uppdaterad om vardagliga saker som barnet gör på sin fritid. Be att familjen berättar eller skickar meddelanden/foton. På så sätt kan du inkludera barnet i gruppsamtal och morgonsamlingar utan att hen själv måste säga något.
– Vid morgonsamlingen: Låt barnen få säga varandras namn i kör.
– Få förskolebarn med SM kan meddela när de är ledsna, gjort sig illa eller behöver gå på toaletten. Hitta därför alternativa lösningar för barnet att kommunicera på.

Mer information och nationella riktlinjer finns här: https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/selektiv-mutism/

SKOLA
Alla elever ska enligt läroplanen få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Men det finns fortfarande skolor som upplever att de inte har tillräcklig kompetens att möta elever med selektiv mutism. Ibland skjuts ansvaret över på enbart familjen och/eller vården, men det bästa för barnen är att de får hjälp även i de situationer där det är som svårast för dem att tala – oftast i skolmiljön.I skolan är det många aktiviteter som kräver talad kommunikation. För att motverka en negativ inverkan på kunskapsutveckling, betyg samt den sociala utvecklingen är det viktigt att barnet får stöd och förståelse. Det spelar också mycket stor roll för barnets psykiska hälsa.
– Pressa aldrig eleven till tal och undvik frågor.
– Jobba i första hand med att bygga upp förtroende och trygghet.
– Låt eleven arbeta i små grupper tillsammans med elever hen känner sig trygg med.
– En elev med SM ställer inga följdfrågor så var tydlig med instruktioner och upprepa informationen.
– Samarbeta kring barnets behov med familj, vård och omsorg, rektor, elevhälsoteam och specialpedagog.
– Ett barn med SM kan få resursstöd, har rätt till anpassade nationella prov och omfattas av undantagsbestämmelsen vid betygssättning. SM räknas som en funktionsnedsättning i skolmiljö, även om eleven pratar hemma.
– Eftersom selektiv mutism är en ångestdiagnos som kan innebära fler svårigheter än talet behöver skolpersonal också se till att eleven går på toaletten, deltar i idrott, äter i skolmatsalen med de andra barnen och inte blir mobbat eller står ensam på skolgården.
– För äldre elever med SM krävs ett anpassat förhållningssätt jämfört med de yngre. Det äldre barnet behöver involveras och motiveras utifrån egna intressen. Låt hen gärna komma med egna idéer.Mer information och nationella riktlinjer finns här: https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/selektiv-mutism/

En sak till: Försök alltid att inkludera båda vårdnadshavarna i samtal och information som rör barnets skolgång och hälsa.

Vår hemsida och organisation: www.selektivmutism.se