Skiss ny broschyr

Illustratören Emma Rendel växte upp med selektiv mutism. Idag arbetar hon som lärare på Konstfack. Vi har samarbetat med Emma i våra tre böcker, och just nu gör vi en folder som på kortfattat och pedagogiskt vis ska berätta om diagnosen ur ett barns perspektiv.

Här är en första skiss från Emma, så fin!

Våra böcker kan beställas från ABF, Adlibris, Bokus mfl.

UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA

Arvsfondsprojektet Tala om tystnad startade i december 2019 och avslutas i december 2022. Vi har skapat tre böcker, en podd, ett läger för barn med selektiv mutism och mycket mer. Extra glada är vi för vår förening som startade 2021 för att stötta anhöriga och yrkesverksamma. Tack vare vår förening kommer verksamheten kunna leva vidare och hjälpa fler, även efter projekttidens slut.

Men vi vill göra mer, eftersom vi fortfarande behövs, och tänker därför ansöka om ytterligare ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Vi behöver då byta målgrupp och kommer fokusera mer på ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år.

Vi kommer så klart fortsätta att stötta föräldrar och yngre barn, men ser fram emot att hinna inkludera även de äldre.

Nu frågar vi dig som är målgruppen, eller har barn eller en anhörig med SM i åldern 11-25 år: Hur skulle du önska att Tala om tystnad arbetar på bästa sätt? Vilka frågor och ämnen känns viktiga? Vill ni se oss skapa böcker, mötesplatser, aktiviteter? Eller något helt annat? Tyck gärna till! Endast en fjärdedel av ansökningarna till Arvsfonden blir godkända, så era åsikter och inifrånperspektiv är värdefulla.

Stort tack från alla i Tala om tystnad.

Teater om selektiv mutism

Imorgon är det premiär för Skuggteaterns föreställning Lyssnaren, som uppmärksammar och berättar om selektiv mutism.

Lyssnaren riktar sig till förskolebarn och är ett auditivt scenkonstverk där publiken får följa med på en resa genom tiden och träffa Hugo, som förlorade förmågan att prata varje gång han kom till förskolan. Istället började han utforska varje ljud noga, och upptäckte nya, egna världar.

Lyssnaren är en berättelse om tystnad, om stora universum i små ljud, och om att till slut bryta tystnaden. För att forma berättelsen har Skuggteatern tagit avstamp i forskning och metoder för att hjälpa barn att börja prata.

Premiär fredag den 17 juni för barn på förskolan Ejderdunet i Umeå, och turné under hösten 2022. Vill du veta mer om föreställningen eller boka den till din förskola, bibliotek eller annan barngrupp kontakta producent@skuggteatern.com

Foto: Elin Berge

Specialpedagogiska skolmyndigheten – ni gör oss så glada!

spam kurser.

Tack för att ni belyser selektiv mutism och gör skillnad för barn och ungdomar i hela landet. Och tack för att vi i Tala om tystnad får vara med och påverka ert viktiga arbete. Under 2021 tog ni fram nationella riktlinjer kring barn med SM, tillgängliga för personal i förskolor och skolor i hela landet (sök på selektiv mutism på SPSM.se) I år arrangerar ni fyra värdefulla utbildningar för rektorer, förskollärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, modersmålslärare, fritidspedagoger, barn- och elevhälsopersonal. Intresset är enormt och de två första dagarna, som handlade om anpassningar för äldre elever, blev fullbokade direkt. De här två utbildningarna går fortfarande att anmäla sig till. De ges digitalt och är kostnadsfria.

Uppdatering: Det verkar vara fullt även här. Men ju fler som ställer sig på väntelistan desto tydligare blir behovet av ännu fler utbildningar. Så anmäl er gärna ändå.

Ordet är fritt

Ordet är fritt

18-20 maj gästar vi ABFs folkbildningsdagar ORDET FRITT i Gävle. Årets tema är ”Gör din röst hörd”. Vi kommer att föreläsa samt presentera en utställning med fotografier från Tala om tystnads fotopromenader, tagna av barn och ungdomar med selektiv mutism. Ordet Fritt är till för dig som är förtroendevald, anställd eller cirkelledare i ABF och för ABFs medlems- och samarbets­organisationer. Anmäl dig på ordetfritt.abf.se

Garanterat bra böcker!

Böcker om selektiv mutism från Tala om tystnad.

Två av våra tre böcker fick under 2021 litteraturstöd av Kulturrådet. Det innebär att de finns representerade på 284 av landets bibliotek och ingår i Garanterat bra böcker – en läsfrämjande satsning på kvalitetslitteratur. Litteraturstödet är viktigt för mångfald och kvalitet, och ger bredd i bibliotekets utbud.Våra böcker finns fortfarande i lager och kan beställas hos ABF, Adlibris eller Bokus. Den tredje boken heter ”Selektiv mutism – en handbok för familjer och anhöriga.”

Ny film om familjeliv

Har du ett barn med selektiv mutism och svårt att få familjelivet att fungera? Här är några tips från oss som kanske kan underlätta vardagen. Dela gärna och hjälp oss att hjälpa!

Ny film om sociala relationer

Hur kan du hjälpa ett barn med selektiv mutism att få kompisar, känna sig som en del av ett socialt sammanhang och känna sig sedd och välkommen som alla andra? Vi har satt ihop en liten film med några tips. Dela gärna och hjälp oss att hjälpa! ❤️