Arvsfondsprojektet Tala om tystnad startade i december 2019 och avslutas i december 2022. Vi har skapat tre böcker, en podd, ett läger för barn med selektiv mutism och mycket mer. Extra glada är vi för vår förening som startade 2021 för att stötta anhöriga och yrkesverksamma. Tack vare vår förening kommer verksamheten kunna leva vidare och hjälpa fler, även efter projekttidens slut.

Men vi vill göra mer, eftersom vi fortfarande behövs, och tänker därför ansöka om ytterligare ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Vi behöver då byta målgrupp och kommer fokusera mer på ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år.

Vi kommer så klart fortsätta att stötta föräldrar och yngre barn, men ser fram emot att hinna inkludera även de äldre.

Nu frågar vi dig som är målgruppen, eller har barn eller en anhörig med SM i åldern 11-25 år: Hur skulle du önska att Tala om tystnad arbetar på bästa sätt? Vilka frågor och ämnen känns viktiga? Vill ni se oss skapa böcker, mötesplatser, aktiviteter? Eller något helt annat? Tyck gärna till! Endast en fjärdedel av ansökningarna till Arvsfonden blir godkända, så era åsikter och inifrånperspektiv är värdefulla.

Stort tack från alla i Tala om tystnad.