Tack för att ni belyser selektiv mutism och gör skillnad för barn och ungdomar i hela landet. Och tack för att vi i Tala om tystnad får vara med och påverka ert viktiga arbete. Under 2021 tog ni fram nationella riktlinjer kring barn med SM, tillgängliga för personal i förskolor och skolor i hela landet (sök på selektiv mutism på SPSM.se) I år arrangerar ni fyra värdefulla utbildningar för rektorer, förskollärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, modersmålslärare, fritidspedagoger, barn- och elevhälsopersonal. Intresset är enormt och de två första dagarna, som handlade om anpassningar för äldre elever, blev fullbokade direkt. De här två utbildningarna går fortfarande att anmäla sig till. De ges digitalt och är kostnadsfria.

Uppdatering: Det verkar vara fullt även här. Men ju fler som ställer sig på väntelistan desto tydligare blir behovet av ännu fler utbildningar. Så anmäl er gärna ändå.