Dag 2, sommarläger på Gålö 2022 ❤️❤️.

Ett varmt tack till logopederna Madelene och Andy från Röstkonsulten för barnaktiviteter och föräldrastöd, och till Sara och Malin med familjer som gjort ett jättejobb med planering av lägret!

Från vänster: Danielle från Tala om tystnad, Andy och Madeleine från Röstkonsulten.