Snart kan du som är vårdnadshavare, anhörig eller yrkesverksam ta del av vår studiehandledning utifrån ”Selektiv mutism – en handbok för familjer och anhöriga” av Johanna Syren och Ebba Zettergren. Vi är oerhört glada för samarbetet med ABF, som möjliggör cirklar via sina lokala kontor i hela landet, alternativt digitalt på distans. Håll utkik för mer information!