Denna helg deltar vi i en andra distansutbildning ledd av SMA – Selective Mutism Association i Miami, USA. Lärorikt med konkreta tips och metoder för vårdnadshavare, lärare och yrkesverksamma inom SM. Vi kommer, med tillstånd av SMA, att dela med oss av delar av kunskapen i Tala om tystnads metodbok (släpps i januari 2021) och i framtida föreläsningar/nätverksträffar.