En arbetsdag i bilder. I dag planerades uppstart av organisation för anhöriga, höstens nätverksträffar, grafisk profil, hemsida, bokproduktion och mycket mer. Tack alla inblandade! Ett speciellt tack till Carin Thurfjell, nationell samordnare på ABF, för dagens besök hos oss här i Bollnäs.

Carin Thurfjell, nationell samordnare på ABF och Johanna Syrén pratar om upplägg för nätverksträffarna framöver.
Planering av nya hemsidan med Vitkullas Claes Andersson.