Vi vill passa på att tacka och hylla de pedagoger och lärare runt om i landet som under året hjälpt ett barn med selektiv mutism. Tack för att du sett barnet, tagit de verbala hindren på allvar, skapat lösningar och bäddat för nästa steg. Barnet hade inte kunnat ta det utan dig. Tack för de små sakerna, och de stora. Du är så viktig! Du är trygghet. Förälder: Kommentera gärna med en hälsning till någon inom förskola eller skola som varit extra betydelsefull för ditt barn under året.