Nej 1177.se, selektiv mutism uppstår inte av en specifik händelse. SM är multifaktoriellt, och innebär att flera olika faktorer samverkar och bidrar. Hit hör bland annat genetik och ärftlighet av ångest.

Vi anser därför att denna formulering är olycklig, eftersom den kan lägga onödig skuld på vårdnadshavaren. 

Vi har försökt nå 1177 ang detta men inte fått respons. Försöker nu på detta sätt och hoppas att det når hela vägen fram till rätt person.
Vi vill samtidigt erbjuda vårt informationsmaterial och föreläsningar för tjänstens rådgivare. Helt utan kostnad. Kontakt: info@talaomtystnad.se