Tala om tystnad arbetar med flera av Allmänna Arvsfondens prioriterade områden. Ett av dem är att främja jämställdhet.

Vi uppmuntrar därför pedagoger och specialister att, om möjligt, aktivt inkludera båda föräldrarna i samtal och information som rör barnets skolgång och hälsa.

Vi uppmuntrar också föräldrar att dela på ansvaret och samarbeta i stöttning av barnet och varandra i de olika utmaningar familjen möter. 

Du som är förälder till ett barn med selektiv mutism behöver ibland återhämtning på vägen, så glöm inte bort dig själv.