Vi är igång! 20 familjer är på plats och kravlösa äventyr väntar. Vi tackar Malin Lindström och Sara Grandell för fantastisk planering. Tack också till ABF, Röstkonsulten, SP-stiftelsen och dramapedagog Charlotta Berg. Tala om tystnads sommarträff för barn med selektiv mutism, dag 1 av 3.