I helgen gick vi, tillsammans med 40 deltagare från sex länder, denna kurs på distans från Miami. Den vänder sig till professionella som arbetar med selektiv mutism, och arrangeras av Selective Mutism Association. 
Kursen erbjöds för första gången digitalt, via Zoom, vilket gav oss möjligheten att delta på länk härifrån Sverige.

På schemat fanns föreläsningar, gruppdiskussioner och rollspel. Vi breddade vår kunskap om diagnosen och utbildades i behandlingsmetoder anpassade för terapi, skola och hem. Vi fick ta del av forskning, videomaterial och värdefulla råd riktade till familjer.

Vi knöt spännande kontakter och är så imponerade av upplägget och allt kursen gav. Självklart kommer vi att dela med oss av information och tips framöver.