Nästa digitala nätverksträff för medlemmar blir den 12 oktober kl 18-20. Temat är anpassningar för barn med SM i förskola och skola. Vi gästas av föreläsare från SPSM och Konsultativt stöd. Träffen ges via Zoom och är kostnadsfri, men du behöver vara medlem.