I vår arrangerar vi i arvsfondsprojektet Tala om tystnad en nätverksträff för familjer i Bollnäs, som därefter utvärderas och utvecklas. 
Under hösten arrangeras träffar i Gävle, Luleå, Göteborg och Stockholm. 
Träffen riktar sig till föräldrar och anhöriga genom föreläsningar och samtal, och till barn/ungdomar genom en fotografisk workshop (valfritt deltagande). Bilderna och anonyma citat kommer att användas för att synliggöra diagnosen selektiv mutism. 
Nu i februari startar detaljplaneringen av dessa träffar, och du får mer än gärna höra av dig med önskemål ang föreläsare och upplägg. Vi lyssnar.