Tala om tystnads anhörighetsförening startar upp i början av 2021, och vi återkommer med information ang medlemskap. Just nu letar vi 2–3 manliga vårdnadshavare eller anhöriga som vill sitta med i styrelsen. Det innebär 3-4 digitala distansmöten per år, och självklart med möjlighet att påverka om man vill engagera sig mer än så. Vi kommer att hålla ett informationsmöte för intresserade via zoom den 29 sep kl 18. Är du en pappa, bonuspappa, farfar eller morfar och vill vara med? Kommentera nedan med epost eller skriv till info@talaomtystnad.se