Vilka utmaningar möter ett barn med selektiv mutism i klassrummet? Hur kan lärare och annan personal anpassa undervisningen för ett barn som inte talar? 

Här är tredje avsnittet i vår podcast. Sprid gärna vidare till skolpersonal.