I Sveriges föreningar finns mängder av goda idéer, men ofta saknas pengar. Arvsfondens roll är att stötta det engagemang som finns hos föreningarna och möjliggöra att goda idéer blir verklighet i form av stöd till exempelvis lokaler eller metoder.

Idag träffade vi @projekt.mindset som liksom Tala om tystnad är ett pågående arvsfondsprojekt i Bollnäs kommun. 
Mindset ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker inflytandet och förmågan till egenmakt. 

Vi tackar @projekt.mindset för en trevlig och lärorik förmiddag med gott utbyte av erfarenheter och kunskap.