Igår bildades styrelsen 💪.
I början av 2021 bjuder vi in till medlemskap i Tala om tystnads anhörighetsförening. 
Genom föreningen kommer vi att skapa digitala och fysiska träffar för familjer. 
Vi kommer att sprida information och metoder, erbjuda föreläsningar och utbildningar. 
Som medlem får du personliga verktyg, men du hjälper också till att synliggöra selektiv mutism nationellt och blir en röst i vårt intressepolitiska arbete.