Vi fortsätter det svåra men roliga arbetet med att sätta en grafisk profil för projektet tillsammans med vår duktiga ad Stefan Andersson. Allt för att ni lättare ska kunna hitta oss i bruset! Hoppas att kunna presentera resultatet inom kort.