”SP-Stiftelsen har beslutat att bevilja er ansökan om 25 000 kr för att användas till i ansökan angivet ändamål.” I augusti arrangerar vi i Tala om tystnad en sommarträff för barn med selektiv mutism och deras familjer (fullbokat). Dagarna genomförs på initiativ av en ideell föräldragrupp i samarbete med ABF, Arvsfonden och Röstkonsulten. Stödet från SP-stiftelsen möjliggör att vi kan producera en digital utställning av barnens fotopromenader, samt ta fram metodmaterial och handledning inför framtida läger i fler delar av landet. https://www.spstiftelsen.se