Ni är många föräldrar, anhöriga och pedagoger som är i behov av information och råd. Projektet Tala om tystnads uppdrag är att ge just det, och vi ser så mycket fram emot år 2 när det kommer att finnas en förening, hemsida, böcker samt informations- och metodmaterial riktat till pedagoger och föräldrar på flera språk. Informationen kommer att spridas till förskolor och skolor, BVC- BUP- och logopedmottagningar och finnas tillgänglig för gratis nedladdning. Vi kommer också att genomföra nätverksträffar för föräldrar, workshops för barn och erbjuda föreläsningar inom skola och föreningsliv.

Snart händer det. Tack Arvsfonden för att ni hjälper oss att hjälpa! Kram från Johanna och Ebba i samarbete med:

ABF 
Ad Karl Stefan Andersson
Allmänna arvsfonden
Attention
Autism- och asbergerförbundet
BUP Bollnäs
BVC Bollnäs
Confident Children
Logoped Carina Engström
Logoped i Norr
Logopedmottagningen i Gävle
Logopedi i Linköping
Psykolog Jan Ringler
Föreningsalliansen
Region Gävleborg
Röstkonsulten 
SISU Idrottsledarna
Stille Barn
Skolor i Bollnäs kommun
SPSM
Studio Vitkulla

Plus alla barn och vuxna som lever med diagnosen selektiv mutism, och delar med sig av sina historier.

Foto: Johanna Syrén