Tala om tystnad är ett treårigt projekt skapat av Hälsinglands fotografiska förening Lokomotiv, stöttat av Allmänna arvsfonden. 

Projektet arbetar med att synliggöra Selektiv mutism – en diagnos som drabbar nära 1 av 100. Ett barn med Selektiv mutism pratar ofta obehindrat med familjemedlemmar men klarar på grund av ångest inte av att tala utanför hemmet och riskerar att missa viktiga delar av sin utbildning och sociala utveckling. Det finns hjälp att få, men det ser olika ut i hela landet och det finns i nuläget ingen samordnad information och kommunikation.

Tala om tystnad kommer bland annat att skapa och sprida informationsmaterial, starta en förening och arrangera nätverksträffar för målgruppen. Kulturformen fotografi kommer att användas som metod och blir en röd tråd genom hela projektet, eftersom det kan ge barnen en röst och chans till uttryck utan muntligt tal. 

Projektet startar i januari 2020 i samarbete med ABF Västra Hälsingland, ABF centralt, Röstkonsulten, Bollnäs kommun, Logoped i Norr, Stille barn, Attention samt skolor, bvc-mottagningar, bup-mottagningar, psykologer, logopeder och pedagoger nationellt. 

Vi tackar Allmänna arvsfonden för hjälpen att hjälpa.