Tala om tystnads kommunikatörer kommer i samarbete med psykologer och logopeder att ta fram ett nationellt informations- och metodmaterial om selektiv mutism. Det kommer att vända sig till anhöriga och yrkesverksamma.

Vårt mål är att det från och med 2021 ska finnas på landets samtliga bvc-och bupmottagningar samt spridas till grundskolor och föreningsliv. 

Informationen ska också finnas lättillgänglig och nedladdningsbar för allmänheten.