I nuläget finns ingen nationell organisation eller förening för personer eller anhöriga till personer med selektiv mutism. Det kommer vi att skapa redan under 2020. Organisationen blir viktig i arbetet att nå ut till fler, och för efterlevnaden av projektet. 
Vad skulle du vilja ha ut av ett medlemskap i en sådan organisation? Vad är en rimlig årskostnad och vad bör ingå? Hör gärna av dig, vi lyssnar. Kommentera eller skicka ett privat meddelande.

Ebba Zettergren är Tala om tystnads informationsredaktör, och ansvarar bland annat för en framtida hemsida kopplad till organisationen.