Denna artikel om selektiv mutism och projektet Tala om tystnad finns nu att läsa på SITS hemsida – Svensk intresseföreningen för tal och språk. 
Sprid den gärna!