Hos tryckeriet

I dag jobbade vi med våra vänner på Bok & Tryck i Bollnäs. Anna-Karin till vänster gör handbokens layout och det ser fantastiskt ut! Tryckeriet hjälper oss också med produktionen av en sagobok och ett seriemagasin. Boksläpp (digitalt) i januari eller februari, och böckerna kan därefter köpas av Föreningen Tala om tystnad via ABF:s webbshop.

Föreläsning för sport- och fritidsledare

Föreläsning Tala om tystnad.

Ikväll deltar vi i en föreläsning för sport- och fritidsledare i Bollnäs, arrangerad av arvsfondsprojekten Föreningsalliansen och Projekt Mindset. Selektiv mutism hör inte till NPF, utan är en ångestdiagnos, men barnen möter liknande svårigheter i föreningslivet och vi har därför blivit inbjudna för att berätta lite om diagnosen. Stort tack för det.

För dig som vill veta mer men inte kan vara på plats:
Aktiviteter utanför skoltid är viktiga för barn med SM eftersom de får få tillfällen till spontant tal i skolan. Fysisk aktivitet dämpar också ångest. Barnet kan behöva stöttning i att våga delta, och i att komma iväg på aktiviteter. På arenor utanför skolan kan barnet dessutom få en annan roll än i skolan och utveckla sin självkänsla. Men tyvärr håller sig barn med SM ofta undan att delta i fritids- och föreningsliv, eftersom det kan finnas en förväntan på barnet att prata och att ”ta plats”. Ledaren har kanske aldrig hört talas om diagnosen och känner osäkerhet inför bemötandet. Det kan resultera i att barn med SM är mindre fysiskt aktiva än andra barn, och inte tar del av sociala relationer på fritiden.

Råd till ledare inom förenings- och fritidsliv:
• Kom ihåg att SM är en ångestdiagnos och att tystnaden är ofrivillig. Ta det inte personligt.
• Agera om du hör ett annat barn kommentera tystnaden eller ställa upprepade frågor. Säg: ”Jodå, Märta kan visst prata, hur mycket som helst, men hon bestämmer själv var och när.”
• Prata på som vanligt, men undvik gärna att ställa frågor till barnet med SM.
• Rutiner skapar trygghet. Ha tydliga regler och rutiner som alla barn känner till. Låt gärna barnen ha sin egen plats i omklädningsrummet, vid samlingar, på planen etc.
• Barn med SM frågar inte själva så var tydlig med instruktioner. Var övertydlig med vad som ska göras, med vem och hur länge.
• Du bör som ledare vara den som gör par- eller gruppindelningar. Utagerande och högljudda barns behov kan annars bli de enda som tillgodoses.
• Ge direkt och positiv feedback flera gånger under varje träning. Men särbehandla aldrig det tysta barnet.
• SM är inte blygsel, men ångesten gör all kommunikation svår. Kom ihåg att barn som är tysta eller inte räcker upp handen kan vilja stå i mål eller visa upp sitt nya danssteg. Försök i möjligaste mån att ge alla chansen.
• Du är som ledare värdefull och kan betyda mycket för barnets självkänsla och utveckling.
• Prata med barnets vårdnadshavare. Kom fram till hur ni ska göra om barnet behöver kommunicera med dig under träningen (via till exempel gester, tecken eller en anteckningsbok).
• Håll kontakt med föräldrarna. De kan ge dig information, hjälpa dig att förstå, och om möjligt närvara på träningen som ett extra stöd för barnet.

Källa: Attention, BRIS, Generation Pep, SISU Idrottsledarna.

Seriemagasin av Emma Rendel

Här är omslaget till Emma Rendels seriemagasin, med efterord av psykologerna Jan Ringler och Helena Lenning. 
Tystheten ges ut av Tala om tystnad i januari 2021 och är en självbiografisk historia skriven och illustrerad av Emma själv, som i dag är 44 år gammal och arbetar som lärare på Konstfack. 

Vi är oerhört glada över samarbetet med Emma, som också gästar avsnitt 5 av vår podd: https://play.acast.com/…/tala…/5f7c4b6f45fdfe7db7947eff

Seriemagasin av Emma Rendel. Tystheten.

Styrelse för föreningen klar

Styrelse förening Tala om tystnad.

Igår bildades styrelsen 💪.
I början av 2021 bjuder vi in till medlemskap i Tala om tystnads anhörighetsförening. 
Genom föreningen kommer vi att skapa digitala och fysiska träffar för familjer. 
Vi kommer att sprida information och metoder, erbjuda föreläsningar och utbildningar. 
Som medlem får du personliga verktyg, men du hjälper också till att synliggöra selektiv mutism nationellt och blir en röst i vårt intressepolitiska arbete.

Tre böcker på gång!

I januari lanserar vi tre nya böcker om selektiv mutism. Just nu arbetar vi intensivt med handboken för anhöriga som bland annat beskriver bakgrund, metoder, behandlingar och förhållningssätt. Vi möter också barn, ungdomar och vuxna som berättar om sina erfarenheter av SM.

Manuset är snart färdigt, och vi hoppas att vi inte har glömt något. Därför en dubbelkoll: Vad får vi absolut inte missa att skriva om? 

Tack från Ebba och Johanna.

Böcker om selektiv mutism.

Om anhörighetsföreningen

Anhörighetsförening selektiv mutism.

Tala om tystnads anhörighetsförening startar upp i början av 2021, och vi återkommer med information ang medlemskap. Just nu letar vi 2–3 manliga vårdnadshavare eller anhöriga som vill sitta med i styrelsen. Det innebär 3-4 digitala distansmöten per år, och självklart med möjlighet att påverka om man vill engagera sig mer än så. Vi kommer att hålla ett informationsmöte för intresserade via zoom den 29 sep kl 18. Är du en pappa, bonuspappa, farfar eller morfar och vill vara med? Kommentera nedan med epost eller skriv till info@talaomtystnad.se